Imielin Blues Festival

Klient: Imielin Blues Festival
Rok: 2015
Zakres: Projekt całościowej identyfikacji wizualnej marki

Opis projektu:

Identyfikacja wizualna zaprojektowana dla organizatora Imielin Blues Festival – festiwalu odbywającego się corocznie w śląskim Imielinie. Projekt identyfikacji wizualnej, obejmujący logo festiwalu oraz serię plakatów kolejnych edycji festiwalu.