Pani Lodzia

Klient: Pani Lodzia
Rok: 2018
Zakres: Projekt całościowej identyfikacji wizualnej marki

Opis projektu:

Identyfikacja wizualna zaprojektowana dla marki Pani Lodzia – śląskiego warsztatu lodziarskiego. Projekt całościowej identyfikacji wizualnej obejmujący logo marki oraz serię materiałów drukowanych – wizytówki, ulotki, szyld, księga znaku.