Stowarzyszenie Sąsiedzkie Siedlisko

Klient: Stowarzyszenie Sąsiedzkie Siedlisko
Rok: 2018
Zakres: Projekt całościowej identyfikacji wizualnej marki

Opis projektu:

Identyfikacja wizualna zaprojektowana dla marki Stowarzyszenie Sąsiedzkie Siedlisko. Projekt całościowej identyfikacji wizualnej obejmujący logo marki oraz materiały drukowane – wizytówki, papier firmowy.